Choroby choroby kotów

Wady rozwojowe u kotów

Wady rozwojowe u kotów

Wady rozwojowe kotów Chiari

Wady rozwojowe chiari (określane również jako „wady rozwojowe podobne do chiari”) to zbiór wysoce dziedzicznych zaburzeń neurologicznych, które, jak się uważa, są wynikiem różnych wad rozwojowych kości potylicznej czaszki.

Podczas gdy nasze rozumienie jest ograniczone, jeśli chodzi o dokładną znajomość powstawania tych stanów chorobowych, domniemane są deformacje konformacyjne foramen magnum (miejsca, przez które przechodzi pień mózgu), a następnie tłumienie wrażliwych struktur neurologicznych znajdujących się tutaj.

Kiedyś uważany za rzadki, zwiększona popularność psa Cavalier King Charles Spaniel, wraz ze zwiększoną dostępnością technik obrazowania neurologicznego, doprowadziły nas do uznania tej choroby za znacznie bardziej powszechną, niż wcześniej sądziliśmy. Chociaż rzadko, ustalono, że na koty można również wpływać.

Na co uważać

Najczęstszym objawem klinicznym początkowo obserwowanym u pacjentów z wadami rozwojowymi Chiari jest drapanie w szyję lub ramiona. W miarę postępu choroby może rozwinąć się utrata równowagi (ataksja), osłabienie i ból szyi.

Rozpoznanie wad wrodzonych u kotów

Wiek i objawy są ogólnie uważane za dowód na domniemaną diagnozę.

Ostateczną diagnozę można jednak uzyskać jedynie za pomocą MRI czaszki i szyi.

Leczenie wad wrodzonych u kotów

Leczenie wad wrodzonych Chiari jest trudne dla poważnie chorych pacjentów. W przypadku osób bardziej dotkniętych, leczenie sterydami (takimi jak prednizon) i / lub gabapentyna okazało się dość skuteczne - przynajmniej początkowo.

W miarę postępu choroby procedura zwana dekompresją foramen magnum może być skuteczna w zmniejszaniu nacisku na dotknięte struktury. Niektórzy pacjenci mogą otrzymać dożywotnią ulgę po objawach po przejściu tej wysoce specjalistycznej procedury.

(?)

Koszt weterynaryjny związany z wadami wrodzonymi Chiari

Ponieważ ostateczna diagnoza wymaga zaawansowanej techniki obrazowania, koszt diagnozy może być zbyt wysoki dla wielu właścicieli zwierząt domowych. Typowe koszty dla zakresu MRI od 1000 do 2000 USD.

Koszt leczenia zależy w dużej mierze od ciężkości choroby. Jeśli zarządzanie medyczne zostanie uznane za wystarczające, wydatki prawdopodobnie pozostaną poniżej 50 USD miesięcznie na leki najczęściej stosowane w tych przypadkach.

Postępowanie chirurgiczne za pomocą dekompresji foramen magnum jest uważane za drogie. Szacunki w przedziale od 5000 do 10 000 USD są powszechne.

(?)